องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ตำบลดุสิต


วันที่  27  พฤศจิกายน  2562  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  พร้อมคณะผู้บริหารฯ  ให้การต้อนรับและร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์  ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้ำพรรณรา  และนักศึกษาคณะสัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ุทุ่งใหญ่  ที่ได้ลงพื้นที่มาดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์(ปากและเท้าเปื่อย)  ในพื้นที่ที่เกิดโรค  หมู่ที่  1  หมู่ที่  2  หมู่ที่  3  หมู่ที่  4  หมู่ที่  5  หมู่ที่  7  และหมู่ที่  11  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก  อบต.  และผู้นำชุมชน  ร่วมให้การต้อนรับและนำทางนักศึกษาคณะสัตวแพทย์เข้าไปยังพื้นที่ที่เกิดโรค(จุดฉีด)  ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหมู่บ้าน

2020-07-09
2020-07-08
2020-07-03
2020-06-22
2020-06-19
2020-06-05
2020-05-22
2020-05-20
2020-05-15
2020-05-12