องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมสำนักงานปลัด ประจำเดือน ตุลาคม 2562


วันที่  25  ตุลาคม  2562  นางสาวจอมสุรางค์  สัณฐมิตร  หัวหน้าสำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  นำบุคลากรในสังกัด  ร่วมประชุมรับฟังนโยบายข้อสั่งการจาก  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  คณะผู้บริหารฯ  และนายถาวรณ์  จิตสุข  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมร่วมหารือกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการ  การดำเนินโครงการต่าง ๆ  การใช้งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลดุสิตได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

2019-11-05
2019-10-29
2019-10-25
2019-10-24
2019-10-13
2019-10-07
2019-09-27
2019-09-13
2019-08-26
2019-07-11