องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562


วันที่  29  ตุลาคม  2562  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมฯ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  แข่งเรือ  รวมใจสองฝั่งลุ่มน้ำตาปี  ประจำปี  2562  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป  วัดสวนพิกุล  วัดประดิษฐาราม(วัดไสหร้า)  และโรงเรียนวัดสวนพิกุล  กำหนดจัดงานและกิจกรรมตามโครงการฯ  ดังกล่าวขึ้นในวันจันทร์ที่  11  พฤศจิกายน  2562  ณ  วัดสวนพิกุล  โรงเรียนวัดสวนพิกุล  และบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำตาปี(วัดสวนพิกุล - ไสหร้า)

2019-11-05
2019-10-29
2019-10-25
2019-10-24
2019-10-13
2019-10-07
2019-09-27
2019-09-13
2019-08-26
2019-07-11