องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562


วันที่  29  ตุลาคม  2562  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมฯ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  แข่งเรือ  รวมใจสองฝั่งลุ่มน้ำตาปี  ประจำปี  2562  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป  วัดสวนพิกุล  วัดประดิษฐาราม(วัดไสหร้า)  และโรงเรียนวัดสวนพิกุล  กำหนดจัดงานและกิจกรรมตามโครงการฯ  ดังกล่าวขึ้นในวันจันทร์ที่  11  พฤศจิกายน  2562  ณ  วัดสวนพิกุล  โรงเรียนวัดสวนพิกุล  และบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำตาปี(วัดสวนพิกุล - ไสหร้า)

2020-01-20
2020-01-11
2020-01-06
2020-01-06
2019-12-27
2019-12-27
2019-12-13
2019-12-06
2019-12-05
2019-11-28