องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2562


วันที่  7  ตุลาคม  2562  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน/เจ้าหน้าที่  ประจำเดือน  ตุลาคม  2562  พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ให้แก่  หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  และพนักงาน/เจ้าหน้าที่  พร้อมกำชับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน  และการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนเป็นหลัก

2019-10-07
2019-09-27
2019-09-13
2019-07-11
2019-07-09
2019-06-14
2019-06-10
2019-06-03
2019-05-18
2019-05-08