องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2562


วันที่  7  ตุลาคม  2562  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน/เจ้าหน้าที่  ประจำเดือน  ตุลาคม  2562  พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ให้แก่  หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  และพนักงาน/เจ้าหน้าที่  พร้อมกำชับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน  และการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนเป็นหลัก

2020-02-08
2020-02-05
2020-01-20
2020-01-11
2020-01-06
2020-01-06
2019-12-27
2019-12-27
2019-12-13
2019-12-06