องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะตำบลดุสิต ประจำปี 2562


วันที่  13  กันยายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนธนาคารคัดแยกขยะตำบลดุสิต  เพื่อพิจารณา  "ร่าง"  ข้อบังคับของกองทุนธนาคารคัดแยกขยะตำบลดุสิต  พ.ศ.2562  และร่วมปรึกษาหารือแนวทางการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย  นายสมยศ  รักษาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  เป็นประธานในการประชุม

2020-02-08
2020-02-05
2020-01-20
2020-01-11
2020-01-06
2020-01-06
2019-12-27
2019-12-27
2019-12-13
2019-12-06