องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการ "ชาวดุสิตร้อยรวมความภักดี ปลูกดาวเรืองรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลท่ี่ 9"


วันที่  12  สิงหาคม  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  85  พรรษา  12  สิงหาคม  2560  และกิจกรรมตามโครงการ  "ชาวดุสิตร้อยรวมความภักดี  ปลูกดาวเรืองรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่  9"  มีนายสมกิจ  เกศนาคินทร์  นายอำเภอถ้ำพรรณรา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ  โดยมี  หัวหน้าส่วนราชการ  สถานศึกษา  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  อปพร.ตำบลดุสิต  และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดุสิต  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้