องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการ "ชาวดุสิตจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9"


งานบริหารทั่วไป  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ตามแผนการดำเนินงานของโครงการ  "ชาวดุสิตจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่  9"  จำนวน  2  รุ่น  รุ่นที่  1  ระหว่างวันที่  24 - 25  กรกฎาคม  2560  และรุ่นที่  2  ระหว่างวันที่  26 - 27  กรกฎาคม  2560  ณ  วัดวังรีบุญเลิศ  หมู่ที่  7  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช