องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการ กลุ่มคนพิการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9


งานสวัสดิการและสังคม  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ตามโครงการ  "กลุ่มคนพิการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่   9  ในวันที่  17  สิงหาคม  2560  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต