องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
เอกสาร แบบฟอร์ม สปสช.
แบบฟอร์มในการติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 7 คน
เมื่อวาน 5 คน
อาทิตย์นี้ 46 คน
เดือนนี้ 297 คน
ปีนี้ 1435 คน
ทั้งหมด 1435 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (05-02-58)
  การมอบเงินชดเชยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวั...
       วันที่  20  กันยายน  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ    กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย  ในเขตพื้นที่ตำบลดุสิต &n...
 
  การมอบเงินชดเชยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากเหตุว...
  พิธีมอบภาชนะรองรับขยะ(ตามโครงการ "ดุสิตตำบลสะอาด ...
  ออกเสียงประชามติ
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เ...
  ประชุมเพื่อจัดทำเวทีประชาคมการพัฒนาเกษตรกรรมระดับต...
  กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่ราชการและป่าชุมชน "ร...
  รับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
  พิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค...
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
  โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิต กับ วัดวังรีบุ...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ตามรอยพระราชา [Official MV]
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.