องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.abtdusit.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
เอกสาร แบบฟอร์ม สปสช.
แบบฟอร์มในการติดต่อราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 17 คน
อาทิตย์นี้ 75 คน
เดือนนี้ 170 คน
ปีนี้ 1101 คน
ทั้งหมด 1101 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (05-02-58)
  ออกเสียงประชามติ
       รวมพลังออกเสียงประชามติโดยเสรี  ทำหน้าที่พลเมืองดี  ให้สมศักดิ์ศรีชาวนคร
ในวันอาทิตย์ที่  7  สิงหาคม  2559  เวลา  08.00 น. -16.00  น.
 
  ออกเสียงประชามติ
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เ...
  ประชุมเพื่อจัดทำเวทีประชาคมการพัฒนาเกษตรกรรมระดับต...
  กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่ราชการและป่าชุมชน "ร...
  รับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
  พิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค...
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
  โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิต กับ วัดวังรีบุ...
  โครงการแข่งขันกีฬาตำบล "ดุสิตเกมส์ ครั้งที่ 16/25...
  โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปี 2559
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ตามรอยพระราชา [Official MV]
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.